Lenivý učiteľ

Anotácia workshopu

Na workshope sa účastníci dozvedia, ako kvalitne vzdelávať a pritom zbytočne nestrácať energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne – bez obrovskej námahy. Veď učiteľ je ten, kto by sa mal svojou prácou baviť a workshop k tomu môže veľmi účinne a prakticky pomôcť.

Workshop je určený len pre účastníkov Komenského inštitútu.