Cenník meditačného ústrania

 

Meditačné ústranie

1 noc 2 noci 3 a viac nocí Poznámka
Ubytovanie (1. máj - 30. september) 21€ / noc 10,5€ / noc 7€ / noc V cene je domček s jeho príslušenstvom, voda v kanistri a drevené brikety na kúrenie.
Ubytovanie (1. október - 30. apríl) 25,5€  / noc 12,75€ / noc 8,5€ / noc V cene je domček s jeho príslušenstvom, voda v kanistri a drevené brikety na kúrenie.

Dar na rozvoj meditačného ústrania

dobrovoľne anonymne  dobrovoľne anonymne  dobrovoľne anonymne  Dar môžete prispieť na mieste do pokladničky.

Podmienky rezervácie

Termín je záväzne rezervovaný až po vyplnení rezervačného formulára a uhradení zálohy. 

Zálohu je potrebné zaplatiť najneskôr do 14 dní od predbežnej rezervácie na základe vystavenej faktúry. V prípade, že zálohu do 14 dní od vystavenia faktúry neuhradíte, termín môžeme ponúknuť inému záujemcovi.

STORNO POPLATOK pri zrušení rezervácie

Pred rezervovaným termínom: Storno poplatok:
3 mesiace 30 % zo zálohy
2 - 1 mesiac 50 % zo zálohy
1 mesiac a menej 70 % zo zálohy

V prípade, že zabezpečíte pre stornovaný termín náhradu v rovnakom rozsahu dní, môže Vám byť storno poplatok odpustený.

 

Rezervácie a kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok kontatujte:

zajezova@zivica.sk, 0917 517 267