O sprievodcoch

Sprievodcami ústraním v tme sú manželia Roman a Katarína Mieslerovi. Obaja sami každoročne absolvujú pobyt v ústraní a pracujú ako sprievodcovia od roku 2014.

Úlohou sprievodcu je vytvárať bezpečný priestor, sprevádzať človeka v ústraní v jeho procesoch, načúvať a zdieľať skúsenosti. Sprevádzanie prebieha raz za deň v čase, keď sa aj prináša jedlo.


O sprievodcoch

Roman Miesler - okrem sprevádzania vedie vedie pravidelné meditačné semináre. Sám praktikuje meditáciu od roku 1991. Jeho súčasná prax zahŕňa vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. Kladie dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života.

Katarína Miesler - okrem sprevádzania vedie sebaspoznávacie, očistné a liečivé semináre s tancom, hudbou a meditáciou. Zdieľa svoju cestu a skúsenosť s duchovnou prácu v práci s ľuďmi od roku 2004. Kladie dôraz na vyvážený prístup vo vnútornej práci, ktorý účinne kombinuje meditáciu, sebapoznávanie, očistu, liečenie a altruizmus, ktoré majú viesť k zdravému každodennému životu.