Ústranie v tme

Živica sa rozhodla od 1.7. 2019 ukončiť projekt ústrania v tme v oboch domčekoch v rámci Vzdelávacieho centra Zaježová. Ďakujeme za vašu prejavenú dôveru.

Ak by sme sa rozhodli v budúcnosti obnoviť projekt ústraní v tme, budeme o tom dostatočne vopred informovať. Do konca júna je ešte pár voľných termínov, na ktoré sa môžete prihlásiť. Prípadne môžete napísať e-mail na: zajezova@zivica.sk. V prípade, že sa niekto odhlási, môžeme vás kontaktovať ako náhradníka.

Pustovňa pod lesom pre meditačné ústranie bude fungovať naďalej a radi vám domček prenajmeme vo voľných termínoch.

Do konca júna fungujú domčeky pre ústranie v tme v pôvodnom režime.

Ústranie v tme poskytuje bezpečný priestor pre prežitie skutočnej podstaty, spoznávanie seba, liečenie, očistu a hlboké uvoľnenie. V tme si môže každý pohľadať a nájsť to, čo potrebuje pre seba, bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženskú a spoločenskú orientáciu. Tma je veľmi účinný a silný nátroj, pomáha človeku žiť každodennú realitu zdravšie a vedomejšie.

Praktické informácie, cenník a podmienky

 

Rezervovať termín

 

Domčeky pre ústranie v tme

Živica ponúka dva domčeky pre ústranie v tme v Zaježovej - jeden drevený a druhý slameno-hlinený. Obidva sa nachádzajú v areáli Vzdelávacieho centra Zaježová. Každý domček funguje samostatne a je určený pre jednotlivcov na individuálne ústranie.

Domček je vo vnútri rozdelený na dve časti:

Úžitkovú časť - obsahuje chodbičku, sprchový kút, umývadlo a splachovacie WC.

Obytnú časť -  obsahuje posteľ, kreslo, skrinku a voľným priestorom, kde je možné cvičiť aj jogové a iné telesné cvičenia.

Tieto priestory sú od seba oddelené posuvnými ľahko ovládateľnými dverami. Prirodzená cirkulácia vzduchu je zabezpečená pomocou ventilačných otvorov, je možné si zapnúť aj ventilátory.

Drevený domček

Drevený domček pre ústranie v tme Živica vytvorila v roku 2013 z pôvodného dreveného prístrešku susediaceho s čajovňou Vzdelávacieho centra Zaježová. Je úplne izolovaný od svetla a dobe izolovaný od zvukov.

Slameno - hlinený domček

Slamenno - hlinený domček Živica postavila v roku 2016 v spolupráci s organizáciou Organika. Ide o polkruhovú stavbu zo samonosných slamenných balíkov omietnutých hlinenou omietkou. Strecha je trávnatá. Domček sa nachádza hneď pod dreveným domčekom. Je úplne izolovaný od svetla a veľmi dobe izolovaný od zvukov.

Počas Vášho ústrania v tme Vás bude sprevádzať Roman alebo Katarína Mieslerovi. 

 

O sprievodcoch

Účinok a potenciál metódy pobytu v tme

 

 • Hľadanie pravdy 
  V ľudskej povahe je prirodzené hľadanie niečoho viac, niečoho lepšieho, plnšieho či pravdivejšieho. Preto hľadáme pravdu. Spočiatku sú to väčšinou pravdy s malým „p“ – pravdy o našej osobnosti, povahe, filozofii, svetonázore, náboženstve, vede, politike, či práci. Keď dôjdeme po hranicu, kde vidíme, že tieto "malé" pravdy sú neúplné, obmedzujúce, začneme hľadať pravdu s veľkým „P“ – snažíme sa vidieť veci, situácie, seba a druhých tak, ako v skutočnosti sú. Práve v ústraní v tme je možné vidieť s veľkou presnosťou túto pravdu s veľkým „P“.
   
 • Smrť na nečisto
  Vstúpiť do ústrania v tme je ako prežiť si vlastnú smrť nanečisto. Zatvoríte dvere a pochopíte citát z cintorína: „Okamih a zabudneš na všetko, okamih a všetci zabudnú na teba.“ Uvedomíte si, že ste tu a svet tam niekde beží sám sebou a bez vás rovnako dobre, ako s vami predtým. Súfijský učiteľ Džalaluddin Rumi píše: „Ak plače srdce v temnote svojej cely pre to, čo stratilo, jasá Duch tým, čo našiel.“ Potom sa vám ukáže cesta tmou, ktorá je vašim prítomným stavom a hlbšie aj cieľom. To vyjadruje presne stredoveký Majster Eckhart: „Nič nemať, nič nechcieť, nič nevedieť...“ Zo sveta nič nemáme, len spomienky, ktoré tiež odpadnú s prijatím a súcitom a tak vyvstane aj to “nič nevedieť“. A keď nič neviem, neviem ani čo chcieť.
   
 • Prínos ústrania v tme 
  V tme môže prísť vízia. Či už vo forme pochopenia, rekapitulácie a zdravého spracovania vášho doterajšieho života, zážitky svetla, aj poznanie toho, kým naozaj ste. Najlepší spôsob, ako do tmy správne vstúpiť je nič neočakávať,mať dôveru v prirodzenú múdrosť Ducha. Keď prestanete na chvíľu myseľ nezdravo zamestnávať, vaše prirodzené zdravie a múdrosť sa prejavia samé od seba. A tak aj keď sa zdá, že vstupujete do tajuplného a neznámeho sveta, nakoniec zistíte, že ste sami sebe bližšie než „doma“. Myseľ môže premietať váš život do zaujímavých detailov. Ako film sa odohrávajú situácie, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť, pochopenie, odpustenie a súcit.
   
  V tme vám odpadne vonkajší zrak a s tým aj koncept priestoru, ani neviete kde vaša myseľ začína a kde končí. Ostane len nekonečná temnota. Kontakt s vonkajším zvukom sa tiež do veľkej miery stlmí, strácate tým oporu v čase. A tak v neohraničenom bezčasovom priestore ste sami so sebou a s tým, čo vám premieta vaša myseľ. Stierajú sa rozdiely medzi tým, čo je „tam vonku a čo vo vás“, či spíte alebo nie, či vás vie niečo „vyrušiť“, alebo sa stávate jediným rozptýlením, či zdrojom poznania vy sami sebe....
   
  Výraznou časťou tmy môže byť aj nuda, ktorá je známkou, že odpadá vonkajšia zábava a začínate sa „prelaďovať“ na váš vnútorný svet. Nuda je nesmierne dôležitá, je totiž jedinou ochranou pred sebapotvrdzovaním, že ste tým, či oným...
   
  Skúsenosť tmy sa ukazuje ako poklad, ktorý si vo forme určitej životnej múdrosti alebo vhľadu prenášate do ďalšieho života. Kus tmy si potom so sebou odnesiete aj do svetla, cítite ju ako miesto pokoja a hĺbky vo vás.
   
 • Tma ako prostriedok poznávania v rôznych kultúrach a duchovných smeroch
  Tma sa ako prostriedok poznávania používala a stále používa v mnohých kultúrach, duchovných smeroch. Napríklad Sv. Ján od Kríža vyzdvihoval temnotu ako miesto poníženia duše tak, aby v nej mohlo pôsobiť Božské svetlo. Temnotu svojej cely milovali aj mnohí púštni otcovia z prvotnej kresťanskej cirkvi. Niektorí indickí jogíni sa v odľahlých jaskyniach Himalájí nechávajú zamurovať do tmy takmer na rok. Tmu dodnes používajú aj juhoamerickí indiániako súčasť výcviku kuranderos (šamanov). Do ústrania v tme odchádzajú aj adepti nebuddhistického pôvodného náboženstva Tibetu - Bönu. Výborne prepracovaný systém práce v tme nájdeme tiež v buddhistických náukách Dzogčenu.
   
 • Aj vy môžete s odvahou nasledovať tých, čo si procesom v tme už prešli. Môžete tak uvidieť seba a svoj svet novým pohľadom.
  Prečítajte si praktické informácie, cenník a podmienky rezervácie ústrania v tme.