Titulná stránka

Semináre vo Vzdelávacom centre Zaježová sú na základe prijatých protiepidemiologických opatrení od 15. októbra 2020 pozastavené na dobu neurčitú.

Nakoľko nevieme, do kedy budú protiepidemiologické opatrenia trvať, zatiaľ nezverejňujeme žiadne termíny seminárov v roku 2021.

Pobyty v tme a pustovni pod lesom sú pozastavené na základe protiepidemiologických opatrení od 1.1.2021 do 7.2.2021 s možnosťou predĺženia. 

Za pochopenie vopred ďakujeme.