Najbližšie semináre a kurzy

jún 18 - jún 20, 2021
Lektori:
Majo Madhuka Sedlák, Petra Amar Humeňanská Sedláková
jún 18 - jún 20, 2021
Lektorka:
Anita Bartos
júl 16 - júl 18, 2021
Lektor:
Radek Zítka
júl 01 - júl 05, 2021
Lektori:
Ivana Poláčková, Peter Svitek, Andrea Uherková, František Cimerman, Martin Cerovský

Titulná stránka

Na základe uvoľňovania protiepidemiologických opatrení sme od pondelka 19.4.2021 obnovili pobyty v pustovni pod lesom, pobyty v tme a individuálne pobyty

Vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii a uvoľňovaniu opatrení sme od pondelka 17.5.2021 obnovili aj skupinové semináre za dodržania nasledovných pravidiel:

 

Ubytovanie a strava (vyhláška č.207 § 9 a 10) - oranžová fáza II. stupeň ostražitosti (aktuálne platné pre okres Zvolen):

 • max. kapacita izieb vo vyhláške už nie je definovaná, vieme teda ubytovať 37 ľudí, čo je plná kapacita centra
 • podávanie stravy možné okrem terasy aj v interiéri v jedálni - stoly 2 metre od seba a 4 ľudia za stolom - do jedálne sa takto zmestí 6 stolov a vieme poskytnúť jedlo v jedálni naraz pre 24 ľudí
 • v spoločných interiérových priestoroch mimo izieb, v ktorých sú ľudia ubytovní je povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom

 

Hromadné podujatia (vyhláška č.208) - oranžová fáza II. stupeň ostražitosti (aktuálne platné pre okres Zvolen):

 • max. 50 ľudí v interiéri a max. 100 ľudí v exteriéri
 • negatívny výsledok RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívny výsledok antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 24 hodín alebo niektorá z výnimiek podľa vyhlášky č. 208 § 7
 • v spoločných interiérových priestoroch mimo izieb je povinné prekrytie dýchacích ciest rúškom    
 • organizátor je povinný uchovávať zoznam účastníkov po dobu 14 dní od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania - po uplynutí 14 dní je organizátor povinný údaje zničiť

 

Výnimku z testov pre hromadné podujatia majú podľa vyhlášky č. 208 § 7 nasledovné osoby:

 • a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (Pfizer a Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 (AstraZeneca) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a má o tom lekárske potvrdenie,
 • e) ide o osobu do 10 rokov veku.

 

Za pochopenie vopred ďakujeme.