Zaježová

Zaježová je oblasť lazov (samôt) patriaca pod neďalekú obec Pliešovce. Leží asi 15 km juhovýchodne od Zvolena v pohorí Javorie. Stáročia obyvateľov tejto malej kotliny uprostred hôr živila úrodná pôda. V druhej polovici 20. storočia ju však ľudia začali opúšťať s víziou lepšieho života v mestách. Začiatkom 90. rokov v nej ostali poväčšine iba starší ľudia.

Po roku 1989 ju "objavili" obdivovatelia tradícií a založili tu Školu ľudovej kultúry. "Zaježka" stala rýchlo populárnou a na víkendovkách a letných táboroch sa tu vystriedali stovky ľudí. 

Aj keď Škola ľudovej kultúry časom zanikla, do Zaježovej a blízkeho okolia sa za posledné roky prisťahovali mnohí, väčšinou mladí ľudia. Nie je to jednoliata skupina, všetci naraz sa prakticky nestretávajú - aj keď stretnutia menších skupín so spoločnými záujmami sú časté. 

Novousadlíci sú rôzni. Do Zaježky ich priviedli rozmanité pohnútky, ale spája ich láska k prírode.

Zaježová je miesto, ktoré má v sebe istý druh magnetu. Je ako stvorené na inšpirácie pre zmenu.

Viac info o Zaježovej na www.zajezka.sk