Kalendár seminárov

Formát: 18.02.2019
Formát: 18.02.2019
február 21 - február 24, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa dozvedia o skúsenostiach lektorky v oblasti prístupu k informáciám a efektívnej účasti verejnosti vo veciach životného prostredia. ...
Lektor:
Eva Kováčechová
marec 08 - marec 10, 2019
Seminár určený pre ženy sa venuje téme Mama a dcéra. Prúdenie lásky medzi týmito ženami tvorí základ pre lásku k sebe a lásku v širších medziľudských vzťahoch. Môžete túto lásku podporiť, rozvíjať, tvoriť, uvoľniť niektoré kvality vzťahu. ...
Lektor:
Jana Almaja Vaculčiaková
marec 08 - marec 10, 2019
Kurz ponúka spôsoby, ako môžete zmeniť spôsob, akým sa vyjadrujete a počúvate. Nenásilná komunikácia je založená na vcítení sa do seba a druhých, aby ste dokázali komunikovať autenticky, úprimne a s porozumením.  ...
Lektor:
Peter Kukliš
marec 11 - marec 13, 2019
Kurz kritického myslenia ukáže učiteľom zelenej školy spôsoby, ako sa orientovať v množstve informácií a ako vaše znalosti pochopíte v čo najširších súvislostiach. ...
Lektor:
Ondrej Gažovič, Tina Gažovičová
marec 14 - marec 17, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa dozvedia čo sa môžeme naučiť z prírodných ekosystémov, ako žiť šťastný život, dostať sa „out of the box“ a niesť zodpovednosť za to, čo sa deje vo svete. ...
Lektor:
Yossi Ghisberg
marec 18 - marec 20, 2019
Výmena skúseností a inšpirácií z realizácie a vyučovania v záhradách, praktické vyučovanie v teréne a v spolupráci so Zaježovskou školou pripravia inšpiratívne vyučovanie pre deti v školskej záhrade. ...
Lektor:
Ivana Poláčková, Kateřina Bětka Kohoutová
marec 25 - marec 27, 2019
Kurz je určený pre záujemkyne z radov zamestnankýň a zamestnancov dm drogerie markt a týka sa trvalo udržateľnej spotreby, zero waste, ekodoácnosti a ďalších ekospotrebiteľských tém. ...
Lektor:
Petra Ježeková, Mária Babušová
marec 29 - marec 31, 2019
Workshop poskytuje možnosť vyrobiť si vlastný šamanský rámový bubon. Bude pre vás nachystaný všetok materiál a nástroje, pod vedením majstra a skvelého lektora Radka Zítku.  ...
Lektor:
Radek Zítka
apríl 04 - apríl 07, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa pokúsia pochopiť svoju pozíciu vo svete, v ktorom je všetko so všetkým prepojené. ...
Lektor:
Vanesa de Oliveira Andreotti
apríl 08 - apríl 10, 2019
Anotácia kurzu...
Lektor:
Martin Kříž, Ivana Poláčková
apríl 11 - apríl 14, 2019
Učastníci Komenského inštitútu sa naučia, ako upokojiť vlastné emócie a ako to učiť aj žiakov. Venovať sa budú téme rešpektujúceho a mocenského vzťahu vo výchove a vzdelávaní. ...
Lektor:
Tatiana Piovarčiová, Radka Rendošová
apríl 19 - apríl 22, 2019
4-dňový terapeuticko-zážitkový pobyt pre ľudí, ktorí cítia byť touto témou oslovení ale...
Lektor:
Jana Pitková, Andrea Tóthová
apríl 30 - máj 02, 2019
Seminár o všímavej škole-Sati Pasala je určený pre učiteľov, ktorí majú záujem zapájať techniky mindfulness - všímavosti na svojich hodinách.  Je tiež pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaliť vo všímavosti v bežnom živote. ...
Lektor:
Ctihodný Dhammajiva Maha Thero
máj 03 - máj 05, 2019
Workshop ponúka teoretické aj praktické vedomosti zo sveta liečivých a jedlých rastlín. Dozviete sa čo všetko môžme jesť z prírody, budete vyrábať tinktúru, mastičku, dezodorant, zubnú pastu, šampón či krémik. Jeden krémik si vezmete domov. ...
Lektor:
Bartek Dobrodej Krzewiński
máj 09 - máj 12, 2019
Študenti Sokratovho inštitútu sa dozvedia rôzne pohľady na fungovanie ekonomiky a peňazí a na ich dopad v globálnom i lokálnom kontexte. ...
Lektor:
Juraj Karpiš, Stanislav Kutáček
máj 13 - máj 19, 2019
Kurz je určený pre študentov a študentky duálneho vzdelávania dm drogerie markt a týka sa trvalo udržateľnej spotreby, zero waste a ďalších ekospotrebiteľských tém ...
Lektor:
Petra Ježeková, Mária Babušová, Marie Stracenská, Zuzana Labašová

Stránky

Add to My Calendar