Robert Čapek

Pracuje pro rôzne inštitúcie a školy ako lektor. Je odborníkom na didaktiku, vzdelávanie a pedagogickú psychológiu. Napísal množstvo učebných textov, popularizačných a odborných článkov a učebníc. Medzi významné monografie, ktoré vydal je napr. Moderná didaktika, Lenivý učitel, Triedna klíma a školská klíma, Učiteľ a rodič: spolupráca, triedna schôdzka, komunikácia.