Tomáš Pešek

Dlhodobo sa venuje podpore neformálneho vzdelávania a rozvoju mládežníckej politiky. Je školiteľom, koučom a konzultantom národných i medzinárodných školení vo firemnom i treťom sektore v rôznych oblastiach. Venuje sa zážitkovej pedagogike na Slovensku v mládežníckej organizácii Plusko a v Čechách pôsobí ako šéfinštruktor v Prázdninovej škole Lipnice.

Teambuilding a Mentoring

pondelok, 6. júl 2020 - štvrtok, 9. júl 2020

Časť Teambuilding vedie tím Komenského inštitútu.

Všetci sa spoločne stretneme, spoznáme a zistíme, čo sa nás spája. Okrem toho sa v rámci teambuildingu stretnete so svojimi mentormi, ktorí vás budú sprevádzať pri tvorbe vášho pedagogického projektu.

 

Časť Mentoring vedie skúsený kouč a lektor Tomáš Pešek.

Lektor: 
Tomáš Pešek

Ako napísať projekt

štvrtok, 22. október 2020 - nedeľa, 25. október 2020

Študenti Sokratovho inštitútu budu pracovať na mikroprojektoch, ktoré majú byť nápomocné pre iných, študenti by mali pri nich spolupracovať a dostať ich do povedomia ostatných. 

Lektor: 
Tomáš Pešek