Kurz kritického myslenia

Seminár v príjemnom prostredí ponúka účastníkom užitočný tréning najdôležitejších zručností kritického myslenia, argumentácie a efektívnej komunikácie.

Dnešný svet je presýtený informáciami a bohatý na výmeny názorov. Pre každého z nás je dôležité vedieť sformulovať vlastný názor, presvedčivo ho prezentovať druhým a nepodľahnúť klamstvám a manipuláciám. Vďaka týmto schopnostiam dokážeme byť úspešní v práci aj v osobnom živote.

Na seminári si predstavíme najnovšie poznatky a prostredníctvom cvičení a interaktívnych hier budeme trénovať nasledujúce zručnosti:

  • ako sa zorientovať v záplave informácií
  • ako sa brániť pred klamstvami a manipuláciami
  • ako konštruktívne diskutovať
  • ako presvedčivo argumentovať
  • ako zvládať trému a sebavedomo prezentovať
  • ako diskutovať o predsudkoch a stereotypoch
  • ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí uverili hoaxom a fake news

Cena

139 eur pri prihlásení do 30.4.2018

149 eur pri neskoršom prihlásení (cena zahŕňa ubytovanie, chutnú vegetariánsku stravu – plnú penziu, organizáciu a program).