Seminár pre pedagógov Zelenej školy

Život okolo nás je dynamický a plný informácií. Častokrát sa stretávame s „enviromýtami“, ale aj skutočnými faktami. Vieme ich rozlíšiť?
Kurz kritického myslenia vám ukáže spôsoby, ako sa orientovať v množstve informácií a ako vaše znalosti pochopíte v čo najširších súvislostiach. Budeme trénovať myseľ, aby ste pri akomkoľvek tvrdení, článku či argumente vedeli pozerať aj pod povrch.
Tento kurz bude venovaný práve kritickému mysleniu v kontexte environmentálneho vzdelávania.