Médiá

Správy v slovenských novinách, rádiách, televíziách – kto ich robí? Prečo sú také rozdielne? Čo najviac zaujíma redakcie? Prečo sa niektoré udalosti do správ zmestia a iné nie? Kto médiá sleduje a ako sa to dá zistiť? Čo etika, prístup k divákom, respondentom? Ako správne robiť mediálnu kampaň a čomu sa vyhnúť? Na workshope si študenti toto všetko rozoberú, naučia sa písať tlačové správy, blogy a vyskúšajú si, aké je to stáť pred kamerou.

Workshop je len pre študentov Sokratovho inšitútu.